Graphisme et Design

TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF

Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah. Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny …

Continue Reading